fbpx
//二月

精神科門診部駐院醫生

2017-02-19T09:58:49+00:00

蕭宏展醫生畢業於皇仁書院,以優異會考成績取得香港政府獎學金及摩利臣奬學金。於一九八一年畢業於香港大學醫學院, 歷任西區精神科門診部,青山醫院,葵涌醫院及瑪麗醫院駐院醫生。

精神科門診部駐院醫生2017-02-19T09:58:49+00:00